Joutuisuuspäivä

Joutuisuuden valmennusohjelma

1. Yleistä

2. Joutuisuus ja normaalisuoritus

3. Joutuisuuden määritys

4. Miksi joutuisuuden määritystä tarvitaan

5. Joutuisuusharjoituksia


Joutuisuus on myös osaamisen mittari

Aikatietous on menetelmätyön perusta

Aikatietojen avulla voidaan analysoida, verrata prosesseja ja menetelmiä, kehittää tuottavuutta. Aikatietoja tarvitaan:

Yksittäisen henkilön ja työpisteen tuottavuus rakentuu

Joutuisuuden määritys työntutkimuksissa on mielletty vain välineeksi, jolla mitattu aika muutetaan normaaliajaksi. Näitä aikoja käytettiin vain urakkapalkkauksen perustana, jolloin joutuisuuskäsitekin leimautui vain palkkauksen tarpeisiin.

Joutuisuus on myös osaamisen mittari. Väitteelle saadaan kantavuutta, kun havainnoidaan joutuisuutta eri työpisteissä. Työn sujuvuus riippuu ensisijaisesti työtaidosta, jolla tarkoitetaan kykyä tehdä työ menetelmän mukaisesti. Työtaito on opittavissa ja tässä auttaa työnopastus. Joutuisuuden ja normaalisuoritustason sisällön tunteminen ja siihen vaikuttaminen on osa tuottavuuden kehittämistä.

Joutuisuuden havainnoiminen ilman, että tehdään aikatutkimuksia on nopea ja tehokas tapa paljastaa tuotannon kehityskohteet sekä huonosti suunnitellut työpaikat.

Tuottavuusliitto ry on laatinut joutuisuuden koulutusohjelman, jossa yhden päivän aikana käydään läpi joutuisuuden ja normaalisuorituksen käsitteet, havainnointitavat sekä käyttö eri tarkoituksiin. Havainnointia harjoitellaan videofilmien avulla ja "tekemällä itse". Harjoituksiin sisältyy kävelyä, erilaisia käsityövaiheita yms. Joiden normaaliaika tunnetaan. Tällöin oppilas tekemällä havaitsee eri joutuisuustasot ja huomaa "työtaidon" merkityksen joutuisuuteen.

Sivuston alkuasetelmaan