Yhteistyökumppanit

Tuottavuuskehityksen käytäntöjä ja työkaluja
Tuottavuustyö.fi sivustolta löydät kehitysideoita ja työkaluja toteutukseen.

Työsuojelurahasto
Työelämän tutkimuksen ja kehittämisen täsmärahoittaja ja linkki tutkimuksesta käytäntöön.

TTS Koulutus
TTS Koulutus ( Työtehoseura ry ) toiminta keskittyy yritys- ja yrittäjätoimintaan sekä henkilöstön kehittämispalveluihin. Koulutuspalvelut suunnataan ensisijaisesti yritysten ja julkisen sektorin keski- ja työnjohdolle. Koulutusta toteutetaan sekä tutkintoon johtavalla että henkilöstökoulutuksen sektoreilla. 

Johtamistaidon Opisto, JTO
Johtamistaidon Opisto JTO on yli 30 vuotta toiminut tuottavuusalueen kouluttajana ja konsultoijana. Koulutuksia järjestetään sekä kaikille avoimina vakiokursseina että yritys- tai ryhmäkohtaisesti räätälöityinä.

Oy Rastor Ab, Tietomies
Monimuotokoulutus soveltuu työn ohessa opiskeluun,  mm työteknikkokoulutus erikoisammattitutkintoineen.
Yrityskohtainen koulutuksemme lähtee yrityksen koulutustarpeen selvittämisestä. Ohjelman suunnittelu ja toteutus tapahtuu yhteistyössä yrityksen kanssa. Tietomiehen pitkäaikainen kokemus kouluttajana takaa valmiudet koulutusohjelmien nopeaan ja joustavaan asiakaskohtaiseen soveltamiseen.
 

Tietoa ...

Qualitas Fennica Oy, artikkelit
Qualitas Fennica on arvioinnin ammattilaisten yritys. Laatujärjestelmien laajentaminen perinteisestä laadunvarmistustasosta toiminta- ja johtamisjärjestelmiksi on osa toimintaa. Sivuilla on laaja kokoelma artikkeleja, jotka käsittelevät mm. tuottavuus- mittaus- prosessi- ja laatuasioita.

Työsuojelun tietopankki
Työlainsäädäntöä ja käytännön ratkaisuja joiden tarkoitus on auttaa työpaikkoja parantamaan työoloja ja ylläpitämään työkykyä. Linkit aiheen keskeiseen kotimaiseen ja kansainväliseen tietoon.


Työprosessit ja logistiikka  
Toimintalinjan tavoitteena on parantaa työympäristön, työprosessien sekä toimintojen turvallisuutta ja tuottavuutta turvallisuusjohtamismalleja soveltaen.

Tulevaisuuden ennakointi...

 

Sivuston alkuasetelmaan