Menetelmätyö tänään

1. Menetelmätyön taustaa

1.1 Mitä yritystoiminta on

1.2 Toiminnan organisointi

1.3 Toiminnan ohjaus ja ohjattavuus

1.4 Ihminen ja menetelmätyö

2. Menetelmätyön käytäntöä

2.1 Menetelmätyön luonne

2.2 Ajankäyttö

2.3 Ajanmääritys

2.4 Aikatiedot ohjauksessa

2.5 Palkkaus


Menetelmä on tapa tehdä työ

Nykyaikaisen menetelmätyön tarkoituksena on yksinkertaistaa ja nopeuttaa tuotteiden valmistusprosessia jatkuvan kehittämisen periaatteita ja käytäntöä soveltamalla, ottaen samalla huomioon ihmiseen kohdistuvat fyysiset ja psyykkiset tekijät. Menetelmätyö sisältää samat vaiheet kuin mikä tahansa kehitystyö: analysoi - suunnittele - toteuta - mittaa.

Menetelmätyön sisältö

Karkeasuunnittelu Hienosuunnittelu
olosuhteet ja ympäristö työn sisältö
tuotannon layout työpisteen järjestelyt
materiaalivirta työvälineet
läpimenoajat ergonomia
tuotantovälineet materiaalin laatuvaihtelut
tuoteajat työvaiheajat

Menetelmätyön tehtäviä

Tuottavuusliitto ry on laatinut Menetelmätyö tänään - koulutusohjelman, jonka kesto on 2 koulutuspäivää. Tuottavuusliitto ry:n jäsenet ovat Suomessa toimivia paikallisia Rationalisointi- ja Tuottavuusyhdistyksiä, joiden tavoitteena on luoda edellytykset jatkuvalle kehitystoiminnalle yritysten tuottavuuden pitämiseksi kilpailukykyisenä. Paikallisyhdistykset järjestävät jäsenistölleen sekä alueensa yrityksille koulutusta mm. tuottavuudesta! Ota yhteys!

Sivuston alkuasetelmaan