Tuottavuusliiton paikallisyhdistykset Suomessa

Tuottavuusliitto ry

Tavoitteena on luoda edellytyksiä jatkuvalle kehitystoiminnalle yritysten tuottavuuden pitämiseksi kilpailukykyisenä. Tuottavuustavoitteen ja jatkuvan kehittämisen taustalla on koulutus sekä tuottavuustutkintojen kehittäminen ajan vaatimuksia vastaaviksi.

Tuottavuusliitto ry:n jäsenet ovat Suomessa toimivia paikallisia Tuottavuus- ja Rationalisointiyhdistyksiä. Yhdistysten henkilöjäsenet toimivat yrityksissä erilaisissa kehittämis- koulutus- ja esimiestehtävissä - yhteisenä tekijänä tuottavuus.

Paikallisyhdistykset järjestävät jäsenistölle yleiskoulutusta ja kohdennettua täsmäkoulutusta sekä mm. yrityskäyntejä. Yhdistyksissä on asiantuntija - kouluttajia, jotka omissa ammattitehtävissään hankkivat käytännön tietoa tuottavuuden kehittämisestä.

Koulutus, uudet tehokkaammat koneet tai uusi markkina-alue, kaikki ovat vain mahdollisuuksia jotka on organisoidusti hyödynnettävä yritysten kannattavuuden ja tuottavuuden kehittämisessä. Henkilöstön tietojen ja taitojen kehittäminen vaatii koulutusta jota kautta muu kehitystoiminta useimmiten käynnistyy.

Tässä kaikessa on mukana Tuottavuusliitto ry ja sen jäsenyhdistykset. Ota yhteyttä, lähde mukaan lähimpään yhdistykseen.
 

Sivuston alkuasetelmaan